$
foto

Tabor

De Taborgroep vormt een uniek transsectoraal netwerk van meer dan 60 autonome organisatie uit Oost- en West-Vlaanderen. De groep versterkt waardegericht ondernemen in de sectoren welzijn, gezondheid en onderwijs.
De Taborgroep biedt de partnerorganisaties binnen het netwerk ondersteuning op maat aan op het vlak van communicatie, financiën-aankoop, ICT, infrastructuur en personeel & organisatie.
De Taborgroep werkt daarbij vanuit:

  • Empathie als motor voor sociale cohesie;
  • Een hoog integriteitsgehalte;
  • Duurzaamheid door het nastreven van de essentie.

De 3 kernwaarden van de groep vertrekken vanuit de 7 ankerpunten die bij de stichting werden geformuleerd: solidariteit, gastvrijheid, evenwaardigheid, openheid, kwaliteit, soberheid, innovatie.


Taborgroep


Maatschappelijke impact
Door de netwerking te richten op innovatie wil de Taborgroep het sociaal ondernemerschap versterken. Zinvol werk ontstaat vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid en sociaal engagement.
De Taborgroep volgt maatschappelijke ontwikkelingen op de voet. Daarom wordt ze regelmatig geconsulteerd over de sectoren welzijn, gezondheid en onderwijs. Beleidsmakers zien de Taborgroep als een referentie bij innovatie en veranderingstrajecten. Ze laat haar stem horen in het maatschappelijke debat over waardegerelateerde thema’s, zoals hoe social profit en ondernemerschap hand in hand kunnen gaan.
Bron: website Taborgroep