$
foto

Oudercomité

Het oudercomité van BuSO de Triangel maakt samen met het oudercomité van BuBaO de Triangel deel uit van het overkoepelend oudercomité van het DVC de Triangel.
Hierdoor zijn er ouders van niet-schoolgaande en schoolgaande kinderen, jongeren en volwassenen in het oudercomité vertegenwoordigd.

De samenkomsten gaan 5x per jaar door. Vanuit dit oudercomité kunnen er ook nieuwe werkgroepen, gespreksgroepen ontstaan waarin ouders bepaalde thema’s met elkaar kunnen bespreken. Suggesties kun je doorgeven aan de voorzitter.

De vergaderingen en activiteiten worden voorbereid door een kerncomité (= stuurgroep van het oudercomité).

Indien u interesse hebt om ook aan te sluiten of meer informatie wil, kan u vrijblijvend contact opnemen
• via het emailadres van het oudercomité: oudercomité@dvcdetriangel.be
• met de voorzitter: Elly Vanheel (gsm: 0478 42 25 76)
• met de penningmeester: Katleen De Wilde (gsm: 0499 19 65 15)

Meer info over oudercomités vind je op de website:
www.vcov.be

De VCOV (Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen) is de ouderkoepel van het vrij onderwijs, ze vertegenwoordigt alle ouders en de ouderverenigingen van de scholen van het Katholieke net in Vlaanderen.