$
foto

CLB

CLB = Centrum voor LeerlingenBegeleiding

De pedagogische, medische en sociale begeleiding van onze leerlingen is in handen van het vrij CLB Meetjesland (VCLB Meetjesland). Meer info kan je vinden op de website: http://www.vclbmeetjesland.be/


Om de twee weken is er structureel overleg tussen de contactpersoon van het CLB en de orthopedagoog van de school. Deze overlegmomenten vinden plaats op de school zelf. Het CLB staat vooral in voor de pedagogische begeleiding van de externe leerlingen (voor leerlingen in verblijf in het DVC of voor leerlingen die gebruik maken van schoolaanvullende dagopvang, kunnen we ook beroep doen op de clusterverantwoordelijken van het DVC en de gezinsbegeleiders). Het CLB volgt de schoolloopbaan van onze leerlingen op.
Naast het structurele overleg is het CLB betrokken bij belangrijke klassenraden van de leerlingen (bijvoorbeeld overgangsklassenraad, start- of eindklassenraad indien noodzakelijk) of bij het oudercontact.
Dhr. Sebastiaan Heirman is onze contactpersoon voor de school. Je kan hem bereiken via sebastiaan.heirman@vclb.be