$
foto

De Zeebries zeebries

Omschrijving

De Zeebries is een klasgroep voor jongeren met een matige tot ernstige meervoudige beperking. Ze maken allemaal gebruik van een rolwagen, al dan niet met aangepaste zitschaal.
Voor het activiteitenaanbod vertrekken wij steeds vanuit de meest recente beeldvorming van de leerling. Deze wordt opgemaakt en bijgestuurd door leerkrachten, therapeuten en begeleiders van de school in nauwe samenspraak met de ouders en begeleiders van het MFC.
We streven naar een leeromgeving waarin de leerlingen zich goed voelen en van daaruit kunnen open staan voor het klasaanbod.
Onze klasactiviteiten zijn gevarieerd en een totaalbeleving: een aanbod waarbij we aandacht geven aan alle zintuigelijke prikkels. De houdingswissels, verzorging en snackmomenten zijn aangepast aan de individuele noden van elke leerling en maken dagelijks deel uit van het aanbod.
Onze leerlingen zijn jongeren die een specifieke zorgvraag hebben maar ons nog elke dag verrassen door hun mogelijkheden, hun aanvoelen, hun doorzetting… .

Foto's van deze klas: zie foto's - Zeebries